1. >>> Hướng dẫn lấy số và check hàng Xem chi tiết
  >>> Không đăng thông tin liên hệ cá nhân để xin hàng
  >>> Thành viên có thể tự xóa bài đăng của mình. Mọi vấn đề email nhờ xóa bài BQt không giải quyết. Thành viên tự chịu trách nhiệm với thông tin của mình đưa lên diễn đàn

039

 1. 0976374390
 2. 0936612233
 3. Dinhky92
 4. 0974238397
 5. Chịch xoạc
 6. 0936612233
 7. Chapi
 8. 0976374390
 9. 0976374390
 10. 0974238397
 11. Chapi
 12. Dinhky92
 13. Chịch xoạc
 14. 0976374390
 15. Chịch xoạc
 16. 0974238397
 17. Chapi
 18. 0976374390
 19. 0936612233
 20. Chịch xoạc