Awarded Medals

 1. Thưởng vào: 9/8/17

  Hàng được yêu thích

  Dành cho các em hàng được cộng đồng checker yêu thích

 2. Thưởng vào: 9/8/17

  Hàng Cao Cấp được đánh giá cao

  Dành cho các em hàng có giá từ 1000K trở lên sinh hoạt độc lập tại hệ thống Gọi Hàng được cộng đồng Checker đánh giá cao

 3. Thưởng vào: 9/8/17

  Nhà cung cấp được yêu thích

  Dành cho nhà cung cấp được checker bình chọn do BQT tổ chức

 4. Thưởng vào: 9/8/17

  Nông Dân Ưu Tú

  Dành cho các anh chàng nông dân chia sẻ được nhiều rau sạch đến với cộng đồng